Società Dante Alighieri

"... Quello che noi promuoviamo è un'opera altamente ed essenzialmente civile e pacifica ... " (Dal manifesto di fondazione della "Dante" - 1889)

7 aprile 2016

14. april 2016 kl. 17:00: Minnemarkering for luftskipet “Norge”

For 90 år siden, den 14. april 1926, ankom luftskipet “Norge” Oslo. Den italienske luftingeniør Umberto Nobile hadde tegnet luftfartøyet og det var Nobile selv som førte det etter å ha lettet fra Ciampino-flyplassen i Roma. Fra Oslo fortsatte luftskipet Norge sin ferd til Nordpolen og videre til Alaska. Det var første gang et luftfartøy gjennomførte en flyvning mellom Europa og Amerika over Arktis og ekspedisjonen ble kjent som “Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight” ettersom Amundsen var ekspedisjonsleder, Ellsworth var navigatør og en viktig sponsor og Nobile luftskipets konstruktør og pilot.
Italias ambassade ønsker å markere denne dagen.  I samarbeid med Dag Jarnøy, leder for Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening, blir det holdt en minnemarkering på Ekebergsletta, på nøyaktig samme sted hvor masten som ”Norge” ble fortøyet til stod og hvor det for inntil noen år siden også lå en minneplakett med navnene til Amundsen, Ellsworth og Nobile.
90-årsjubileet for denne historiske begivenhet skjer i en tid hvor samarbeidet mellom Italia og Norge vokser seg enda sterkere og bekrefter de langvarige og nære bilaterale forbindelser som eksisterer mellom de to land, også på områder som forskning og teknologi, transport, kommunikasjon, Arktis. Akkurat i disse dager er det norske kongeparet på statsbesøk i Italia.

Alle interesserte er hjertelig velkommen til å være tilstede. 

Tid og sted
Dato: torsdag 14. april
Tid: kl. 17.00
Sted: Ekebergsletta


Kontakt: For mer informasjon kontakt Italias Ambassade i Oslo