Manifesto

"... Quello che noi promuoviamo è un'opera altamente ed essenzialmente civile e pacifica ... " (Dal manifesto di fondazione della "Dante" - 1889)

3.6.21

Martedì 15 giugno, ore 18:30. Conferenza in lingua norvegese del Prof. Helge Rønning sul tema: "Dante på film og i fjernsyn" (Dante al cinema ed alla televisione)


Den rike bildeverdenen i Divina Commedia har helt siden Dantes tid fått uttrykk i bildekunsten, og mange malere er blitt inspirert av verket. Men også mange filmskapere har tatt for seg Dantes verk, og særlig er Inferno blitt gjort gjenstand for adaptasjoner til filmer av mange typer og kvaliteter. Dette begynte allerede tidlig i filmens historie med Adolfo Padovan som i 1911 overfører ferden gjennom Inferno til stumfilmens bildespråk. Langt senere i 1989 skapte den store britiske regissøren Peter Greenaway sammen med Tom Phillips "A TV Dante - Cantos I - VIII". Andre filmskapere har latt seg inspirere av deler av Dantes verk og brukt dette som bakteppe for sine filmer. Ett eksempel er "Salò o le 120 giornate di Sodoma" av Pasolini fra 1975.

Dantes verk formidlet gjennom levende bilder er temaet for dette foredraget ved Helge Rønning, professor em. ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

***
Foredraget er arrangert av Det italienske kulturinstituttet i Oslo i anledning den italienske filmuken "Fare Cinema" og markeringen av at det i år er 700 år siden dikteren Dante Alighieri døde.

***
Foredraget strømmes direkte på:
(tilgjengelig også for dem som ikke har en facebook-profil) NB! Ingen registrering er nødvendig og foredraget er gratis. For å få tilgang til foredraget, er det tilstrekkelig å klikke på lenken over ved oppstart av foredraget kl. 18.30